klapy jednoskrz

klapy jednoskrzydłowe punktowe oddymiające i/lub wentylacyjne mc
klapy jednoskrz
55

klapy dymne dym

klapy dymne dymowe jednoskrzydłowe kwadratowe i prostokątne o po
klapy dymne, kl
51