częstotliwosci

częstotliwosci największy problem był z przełsczaniem i tryby ..
częstotliwosci,
47