zaniepokojonej

zaniepokojonej ministerstwo zaniepokojone działaniami władz gdyn
zaniepokojonej,
61