minerał ... bar

minerał ... bardzo rzadki kobaltu erytryn 408
minerał, skamie
43

łodziki endocer

łodziki endoceras - ordowicki łodzik 161
łodziki, kryszt
76