przyjdzie miłoś

przyjdzie miłość dopiero wtedy 126
przyjdzie, miło
133