mikrytowy bitum

mikrytowy bitumiczny wapień 872
mikrytowy, bitu
80

wapień mikrytow

wapień mikrytowy 837
wapień, mikryto
50

wapń wapień mik

wapń wapień mikrytowy 851
wapń, wapień, m
43