mikrytowy bitum

mikrytowy bitumiczny wapień 872
mikrytowy, bitu
75

wapień mikrytow

wapień mikrytowy 837
wapień, mikryto
49

wapń wapień mik

wapń wapień mikrytowy 851
wapń, wapień, m
42