list gończy za piłsudskim 647

list gończy za piłsudskim 647
wizyty: 75

dostał dostać l

dostał dostać list 530
dostał, dostać,
83