list gończy za piłsudskim 647

list gończy za piłsudskim 647
wizyty: 64

dostał dostać l

dostał dostać list 530
dostał, dostać,
78