lipa drobnolist

lipa drobnolistna  tilia cord
Lipa drobnolist
95

lipa drobnolis

lipa  drobnolistna to potężne drzewo liściaste o gęstej 209
lipa, Lipa drob
64