lękają nie lęka

lękają nie lękaj się, że odszedłem. zostałeś sam. masz ... 1
lękają, lękaj,
60