opracowuje narz

opracowuje narzędzie kanał korzeniowy. 484
opracowuje, lec
94