probkowanie pró

probkowanie próbkowanie 1-bitowe - przykład 772
probkowanie, bu
76