probkowanie pró

probkowanie próbkowanie 1-bitowe - przykład 772
probkowanie, bu
72

próbkowania pro

próbkowania probkowanie kwadraturowe clear close all %dane fo=10
próbkowania, pr
77