probkowanie pró

probkowanie próbkowanie 1-bitowe - przykład 772
probkowanie, bu
75

próbkowania pro

próbkowania probkowanie kwadraturowe clear close all %dane fo=10
próbkowania, pr
81