przycinanie żyw

przycinanie żywopłotu koszenie trawy, sadzenie roślin, nawożenie
przycinanie żyw
63

nieużytki kosze

nieużytki koszenie łąk, nieużytków rolnych, usuwanie zakrzaczeń
nieużytki, kosz
64

nieużytków kosz

nieużytków koszenie trawników, działek, nieużytków, skarp, tanio
nieużytków, kos
82

koszenie kukury

koszenie kukurydzy na ziarno - zdjęcia 370
koszenie, kukur
79

rozpoczęte kosz

rozpoczęte koszenie trzciny 739
rozpoczęte, kos
70