kosciol we wito

kosciol we witowie ... witowo w latach 1952-1975.(urodzony 25 st
kosciol we wito
31

traktowa archit

traktowa architektura ziem gorskich inż. maria polak kościół na
traktowa, kosci
49