konwerter rs232

konwerter rs232 e1  multiplekser 1-4 analogowych linii
konwerter RS232
38

tes-pots ... rf

tes-pots ... rf-tes-pots-fxs/fxo-eth-data-e1 - zrzuty konfigurac
TES-POTS, konwe
32

konwerter fxo

konwerter fxo  multiplekser 30 analogowych linii telef
konwerter FXO,
40

konwerter fxo

konwerter fxo  multiplekser co 32 analogowych linii te
konwerter FXO,
36

konwerter świat

konwerter światłowodowe fxs  multiplekser 1-8 analogow
konwerter świat
41

konwerter fxs

konwerter fxs  multiplekser 4 analogowych linii telefo
konwerter FXS,
31