płytowy wymienn

płytowy wymiennik ciepła 80kw 20 płyt 441
płytowy, kolekt
78