pełnomocnika pe

pełnomocnika pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – obo
pełnomocnika, o
58

ochrona danych

ochrona danych osobowych i informacji niejawnych. 871
ochrona danych
37

zwolnienie bez

zwolnienie bez wypowiedzenia ... naruszenie obowiązków może powo
Zwolnienie bez
36