tętniaki aorty

tętniaki aorty wstępującej 543
tętniaki, choro
86