wspornik łaty k

wspornik łaty kalenicowej typu bl - blaszka 340
wspornik łaty,
50