błędy stylistyc

błędy stylistyczne jensyk polzki tródna żeć czyli język polski t
błędy stylistyc
71