fałszują rządow

fałszują rządowe statystyki tylko rzeczywistość 902
fałszują, infla
72