francuskie nie ma bardziej szczerej miłości, niż miłość do jedze

francuskie nie ma bardziej szczerej miłości, niż miłość do jedze
wizyty: 50

ciekawość notat

ciekawość notatki francuskie (i inne) niki 542
Ciekawość notat
58