formowane igla

formowane  iglaki 883
formowane, cebu
144

strzyżone jałow

strzyżone jałowce formowane bonsai, iglaki  spiczyn -
strzyżone, jało
294