wylegają na fer

wylegają na fermie pisklęta się w inkubatorach. ogrzewa ... 287
wylegają, fermi
32