ifirma czytnik

ifirma czytnik kodów w .pl 168
ifirma, e-zus,
105