dotrzeć jak uży

dotrzeć jak użyto wszelkich możliwych
dotrzeć,
41

agafji aby dotr

agafji aby dotrzeć do agafji, płynęliśmy z miejscowości abasa pr
agafji, dotrzeć
42