zawiózł dixi-ca

zawiózł dixi-car  dzieci na kolonie 549
zawiózł, dzieci
144