Wiejska dyskote

Wiejska dyskoteka
śmieszne rysunk
59

Gdzie jest miej

Gdzie jest miejsce kobiety
śmieszne rysunk
48

Gdzie jest miej

Gdzie jest miejsce kobiety
śmieszne rysunk
49

w wojsku

w wojsku
śmieszne rysunk
49

w wojsku

w wojsku
śmieszne rysunk
51

Mój plan na dzi

Mój plan na dziś
śmieszne rysunk
52