czasownik czaso

czasownik czasowniki samodzielne dzielą się pod względem: 52
czasownik, wpro
130

olcha 548

olcha 548
olcha, poświato
98