połajewo ... cz

połajewo ... czarnków . su45-116 ze składem do cza
Połajewo, czarn
61