pałeczki pałecz

pałeczki pałeczka do pobierania wymazów w probówce z podłożem że
pałeczki, Hagme
61