uczestnicząca ć

uczestnicząca ćwiczeniach puma 15 uczestniczą żołnierze giżyckie
uczestnicząca,
86