cieśla chrząszc

cieśla chrząszcz tycz cieśla. fot. p. szczepaniak 279
cieśla, chrząsz
151