całodobowe cało

całodobowe całodobowa mechanika pojazdowa z dojazdem do klienta!
całodobowe, cał
46