właz z pokrywą

właz z pokrywą pełną hatch solid 594
właz, włazy rew
169