bitwa niemeńska

bitwa niemeńska 20–29 września 1920 915
Bitwa Niemeńska
60

bitwa niemeńska

bitwa niemeńska 70. rocznica bitwy warszawskiej 956
Bitwa Niemeńska
55

bolszewiccy jeń

bolszewiccy jeńcy wzięci do niewoli w czasie walk o grodno 1920
bolszewiccy, Ar
75