bitwa niemeńska

bitwa niemeńska 70. rocznica bitwy warszawskiej 956
Bitwa Niemeńska
45

bolszewiccy jeń

bolszewiccy jeńcy wzięci do niewoli w czasie walk o grodno 1920
bolszewiccy, Ar
62