biskupie ... członek komisji mieszanej: biskupi – wyżsi przełoże

biskupie ... członek komisji mieszanej: biskupi – wyżsi przełoże
wizyty: 133

papowo biskupi

papowo  biskupie (gmina) 407
papowo, biskupi
179