biskupie ... cz

biskupie ... członek komisji mieszanej: biskupi – wyżsi przełoże
biskupie, człon
133

papowo biskupi

papowo  biskupie (gmina) 407
papowo, biskupi
175