mądrościowe kie

mądrościowe kiedy biblia, zwłaszcza księgi mądrościowe, mówi o m
mądrościowe, ki
79