badanie ekg holterowskie u chorego z rozrusznikiem serc

badanie ekg  holterowskie u chorego z rozrusznikiem serc
wizyty: 41

elektrokardiogr

elektrokardiograficzny badanie elektrokardiograficzne należy do
elektrokardiogr
130